ảnh tết

Tết Nguyên Đán biểu hiện sự giao cảm giữa trời đất và con người với thần linh. Nó có một ý nghĩa đặc biệt đối với một xã hội mà nền kinh tế vẫn còn dựa vào nông nghiệp làm chính. Nó có ý nghĩa nhân văn vô cùng sâu sắc, là sự biểu hiện của mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, với gia tộc xóm làng, với niềm tin thiêng liêng, cao cả trong đời sống tâm linh…

Đọc thêm...