CHÍNH SÁCH ĐỔI VÀ TRẢ HÀNG

1.     Điều kiện đổi hàng

  •  Đối với hàng còn nguyên, không có dấu hiệu sử dụng và có hóa đơn kèm theo
  •  Thời gian đổi hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
  •  Sản phẩm đổi lại phải có giá trị tương đương hoặc cao hơn giá trị mua hàng trước đó

2.     Trường hợp từ chối đổi hàng

  • Không đáp ứng được các điều kiện đổi hàng như đã nêu trên
  • Hàng còn mới, nhưng các phụ kiện của hàng không còn đầy đủ hoặc bị hư hại do các tác nhân bên ngoài sau khi mua

3.     Thời gian giải quyết việc đổi hàng

  • Sản phẩm đổi ngay giải quyết không quá 1 ngày (24h).
  •  Sản phẩm cần thẩm định do lỗi sản xuất giải quyết không quá 3 ngày ( trừ CN và ngày lễ)