Hộp Quà Tết Hải Hà Kotobuki 2023

  • Hộp quà Hải Hà Kotobuki ” Lộc ” 2021

    170.000
    Hộp quà tết Hải Hà Kotobuki "Lộc" 2020 bao gồm các sản phẩm: Bánh Cracker Orito 220g Bánh Cracker Kẹp kem quai xách 320g Sôcôla Tiamo 120g Kẹo hộp Caramen 300g Kẹo đĩnh vàng Lộc Phát 180g Trà Đông đô…
  • Hộp Quà Hải Hà Kotobuki “Phúc” 2021

    170.000
    Hộp quà tết Hải Hà Kotobuki " Phúc " bao gồm các sản phẩm : Bánh Cookies Famos 280g Bánh Cracker kẹp kem quai xách 320g Socola Fiore 200g Kẹo hộp Mix 200g Cà phê G7 288g Vỏ hộp quà…